Practicile estoniene în domeniul serviciilor publice deschise și transparente

04.03.2019
Practicile estoniene în domeniul serviciilor publice deschise și transparente

Estonia este un model excelent de reformă pentru Republica Moldova, având în vedere multiplele asemănări între ambele state și rezultatele impresionante pe care le-a obținut Estonia după recăpătarea idependenței: suprafață aproximativ egală, număr mic al populației, sistem politic similar (democrație parlamentară), trecut istoric sovietic cu același set de legi. Estonia este unul dintre cele mai integrate state în  structurile europene, integrarea în UE și racordarea R.Moldova la standartele UE fiind unul din imperativele zilei. Estonia este deschisă pentru a ajuta R.Moldova la toate capitolele de reformă.

De o importanță aparte pentru Republica Moldova este experiența estoniană în domeniul aplicării serviciilor publice deschise și transparente și implementarea lor la toate nivelele de guvernare centrală și locală. Astfel de servicii au eficientizat foarte mult procesul de adoptare a deciziilor, interacțiunea dintre oficiali și cetățeni, au scăzut foarte mult factorii de corupție și costurile proceselor administrative. Drept urmare, cetățenii estonieni au parte de servicii calitative, rapide și foarte eficiente care contribuie la o calitate a vieții mult mai bună. Există multe inițiative estoniene la nivel local care și-au demonstrat eficiența, inclusiv multe dintre ele cu folosirea resurselor financiare mici, combinând inițiativele cetățenilor, administrației publice centrale și locale, sectorului de afaceri și sectorul asociativ din localitățile respective.

LID Moldova își propune organizarea în perioada 15 - 18 Aprilie 2019 a unei serii de discuții publice (4 module) cu tematica preluării practicilor de reformă estoniană în 4 regiuni ale Republicii Moldova: Centru, Nord, Sud, UTA Găgăuzia. Fiecare modul va fi format din un eveniment organizat în o localitate urbană și 2 evenimente în localități rurale din regiunea respectivă. Modulele în localitățile urbane vor fi adresate administrației publice regionale și locale, sectorului de afaceri, sectorului neguvernamental, educațional, cultural și liderilor de opinie din toată zona respectivă. Modulele în localitățile rurale respective vor fi organizate în localitățile cu cel mai mare potențial de implementare a bunelor practici dar vor fi deschise pentru toți doritorii de a participa.

Scopurile discuțiilor publice:

1.Preluarea celor mai bune practici estoniene în domeniul serviciilor publice deschise și transparente și a vieții rurale;

2.Familiarizarea cu cele mai stringente provocări pe dimensiunea serviciilor publice în regiunile Republicii Moldova și identificarea soluțiilor care pot fi aplicate, folosind cele mai bune practici estoniene;

3.Identificarea, în cadrul activităților proiectului, a liderilor de opinie din diverse regiuni ale Republicii Moldova și implicarea lor coordonată în procesele de reformă și aplicarea celor mai bune practici;

4.Promovarea practicilor de succes europene și a practicilor anticorupție în localitățile rurale și regiunile Republicii Moldova.